|  POLITIEK   

Ikwilwerken & politiek

2010: Wie zijn de twee bekendste uitkeringstrekkers van Nederland?

 

1): na 6 maanden uitkering weer een baan: Wouter Bos, per 1 oktober 2010 partner bij KPMG accountants, gefeliciteerd!

2) Ella Vogelaar, de voormalig door positieve discriminatie omhoog gevallen ijzeren reintegratielady....

'Werk boven inkomen'- maar niet voor Ella: thuis wachtgeld opdrinken beter dan met schoonmaakwerk en werkervaringsplaatsen terugkomen in arbeidsritme....

 

Ella Vogelaar, vroeger dictator van Borea, de club van grotere en slechtere reintegratiebedrijven die kleinere en betere bureaus wilde uitsluiten duur een duur Borea (nu BOW) keurmerk in te voeren.

Partij van de ARBEID, en voorstandster van: 'Zo snel mogelijk weer aan het werk!'. Geniet nu wachtgelduitkering sinds 14 november 2008. Heeft ZELF ontslag genomen en is dus verwijtbaar werkloos. Je zou toch ook wel op staande voet ontslagen moeten worden als je je als minister zo gedraagt:

http://www.youtube.com/watch?v=YKUHWD7Yw4s

Behalve een mini-commissaraatje bij Fourstar (4 uur per kwartaal?) heeft Ella niets kunnen vinden. Ella kan zichzelf niet reintegreren!

Het begrip 'Passend Werk' is mede door Wouter en Ella afgeschaft. Zij jutten anderen op om zo 'snel mogelijk aan de slag te gaan'. Het weigeren van een oproep-schoonmaakbaantje leidt voor een gewone doctorandus tot het stopzetten van de uitkering - maar deze twee houden zich koest en stellen ARBEID zo lang mogelijk uit. Lekker 6 jaar thuis zitten met 100% wachtgeld van een Kamerlid. 'Wachtgeld', 'wachten tot zich een volgende baan aandient'. Wij wouden dat het voor alle werklozen gold.......

 

2006 - Wat doen de politieke partijen deze verkiezingen voor werkzoekenden?

Uitslag opiniepeiling Tweede Kamerverkiezingen achterban IkWilWerken 19 november 2006 -> (PDF)


Op dit schrijven van ikwilwerken (zie hieronder) aan alle grote politieke partijen wat ze voor werkzoekenden konden doen, kwamen 4 antwoorden:
SGP: 'we moeten onze specialist in sociale zaken nog te pakken krijgen'
PvdA: zie bijgaand PDF
CDA: zie bijgaand PDF
VVD: zie bijgaand PDF

Op maandagavond 20 november zal hier nog de uitslag volgen van wat de werkzoekenden vinden van de diverse politieke partijen


Om dat uit te vinden hebben we de grootste 8 politieke partijen elk een brief gestuurd met scherpe vragen voor de verkiezingen.

Lees ze, volg deze pagina want er volgt nog meer!
Nl. antwoorden van de partijen - maar ook een onderzoek onder werklozen: wat vinden die goed en slecht van elke partij, en op welke partij kan een werkzoekende het beste stemmen?

Hieronder de respectievelijke correspondentie (in PDF) aan:

Alles natuurlijk voor de verkiezingen van 22 november 2006

 


Kritische vragen IkWilWerken aan alle politieke partijen en kabinet - ziehier brief aan Premier Balkenende IWW regeringsstellingen...pdf en dan antwoord Balkenende Balkenende7sep2005.jpg

Maar van Minister De Geus hebben we tot op heden nog niets gehoord.... miscommunicatie of onwil op het hoogste niveau?

En hieronder volgen de antwoorden van de politieke partijen de WEL hebben geantwoord. De overige partijen hebben ondanks aangetekend schrijven, faxen, herhaald emailen nog steeds niet geantwoord op onze vragen en stellingen zoals die in de brief 'Kritische vragen' zijn geformuleerd

ArbeidsmarktbeleidalgemeenVVD.doc , D66antwoord.doc, PvdAantwoord.doc, SGPantwoord.doc


Toen ikwilwerken januari 2003 ontstond, was er meteen media aandacht.
De pers begreep meteen dat een organisatie, opgericht door werkzoekenden, iets nieuws was. Intussen wordt ikwilwerken zeer veel benaderd voor opinievragen ‘Hoe denkt u als werkzoekenden organisatie over dit of dat thema?’ Sommige media blijven zeer conservatief en beseffen niet wat voor verandering er aan de gang is (massale werkloosheid, zo goed mogelijk verborgen door statistieken, met zeer veel hoog opgeleiden die heel graag willen werken, een recessie die veel langer duurt dan de vaak voorkomende periode van 4 jaar) – NRC, Elsevier en Intermediair – maar alle andere media begrijpen wel dat er iets nieuws op komst is.

Deze belangstelling staat in schril contrast met het establishment – MKB Nederland, VNO-NCW, Ministeries en politici. Vrij snel na ons ontstaan had de LPF tot onze verrassing veel belangstelling en waardering. Maar vrijwel alle politieke partijen mijden het thema ‘werkloosheid’ (overigens in tegenstelling tot Duitsland, waar het politiek thema nr. 1 is i.p.v. thema nr. 20+) en geen enkele politicus toont belangstelling om met werkzoekenden zelf of diens woordvoerder te praten die zeer intelligente meningen over hoe het WEL verder moet.

Mede met het oog op de komende verkiezingen wil IkWilWerken – met name voor het electoraat van ca. 2 miljoen werkzoekenden (WAO, WW, bijstand, NUG = Niet UitkeringsGerechtigden, laatste 3 categorieën zijn hard groeiend) NU al peilen wat het lange termijnbeleid is richting verkiezingen 2007 en 2010+. Want: de desinteresse van de huidige politieke partijen doet vrezen dat het thema werkloosheid ze zeer weinig kan schelen (al zullen ze dat natuurlijk met de mond ontkennen). Om te voorkomen dat vlak voor verkiezingstijd ‘Sinterklaas’ wordt gespeeld en iedereen ‘gouden eieren’ wordt beloofd, heeft IkWilWerken twee zeer belangrijke acties ondernomen:

1) aan alle partijvoorzitters en fractieleiders van alle politieke partijen zijn op 15 juni 2005 15 zeer precieze en relevante vragen gesteld omtrent werk, werkloosheid en visie op werkgelegenheid. De vragen zijn gesteld per voor ontvangst aangetekend schrijven en per e-mail.

Van 5 partijen is inmiddels antwoord ontvangen – maar voordat we deze op de site zetten, wachten we op nog meer reacties die na het zomerreces zullen binnenkomen.

Download hier [PDF] de voorbeeldbrief van IkWilWerken aan de SGP (gelijk voor alle partijen)

2) Aan de regering (Minister President Balkenende, Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (over dat laatste horen we hem nooit) en Minister Brinkhorst van Economische Zaken hebben wij eveneens per aangetekend schrijven op 29 juni 2005 15 vragen gesteld. Zij hebben voor ontvangst getekend, en wij houden de lezers en pers op de hoogte van de antwoorden.

Download hier [PDF] de brief van IkWilWerken aan het kabinet

Het regeerakkoord van mei 2003 – weet u het nog? ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ – zodat u kunt beoordelen wat er intussen van terecht is gekomen en in hoeverre men zich aan een beloofde koers vasthoudt. Open hier [PDF] het regeeraakkoord 16 mei 2003

De antwoorden, en peilingen onder werkzoekenden, zullen in belangrijke mate de ruimte bepalen die er is voor een nieuwe politieke partij die sociale rechtvaardigheid tot speerpunt maakt.

Een oppervlakkig lezer zou kunnen denken: ‘de PvdA is toch de partij van de Arbeid?’ – maar het blijkt anders: de PvdA blijkt de partij van de werkenden, en neemt geen enkel initiatief tot roulatie op de arbeidsmarkt, werkverdeling etc. Dat is überhaupt het dilemma van links: voor de hoogte van uitkeringen komt men graag op, maar om werkzoekenden te helpen komt men al snel op de belangentegenstellingen tussen werkenden en werkzoekenden (uitvoerig beschreven in het Zonder Werkboek) – en om geen electoraat te verliezen onderneemt men geen actie. Maurice de Hond heeft gelijk: er woedt nog steeds een veenbrand, het vertrouwen in de politiek is lager dan ooit, en (niet van Maurice): er is zoveel schijnheiligheid gaande dat er wellicht ruimte is voor 3 nieuwe Fortuyns tegelijk (daarmee wordt gedoeld op: de lust tot ontmaskering en flamboyantie van Fortuyn, niet zozeer diens politieke gedachten).


   omhoog  
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken