|  OVER WERK    

Ikwilwerken & werk


Op deze site vind je geen vacatures, sollicitatietips en dergelijke.
Dat soort sites bestaan genoeg (typ in een zoekmachine woorden in als ‘ vacature’, ‘ baan’, ‘ loopbaan’ en je krijgt alles te zien). Bovendien blijven wij als IkWilWerken graag verre van de hype ‘ iedereen aan een baan helpen’ – wat oppervlakkige nonsens is zonder structurele maatregelen, zie punt 6 van het manifest, onder missie.

Wil je wel meer lezen over het proces van vacatures zoeken en solliciteren op internet? Lees werk-zoeken.nl

Wat IkWilWerken wel doet is:

  • belangenbehartiging en politieke lobby voor alle actief werkzoekenden, om structurele problemen aan te pakken (zoals genoemd in ons manifest)
  • onderling netwerken actief werkzoekenden stimuleren
Ten aanzien van werk l zijn er wel twee zaken waarop wij hier inspelen omdat de voorlichting elders zo slecht is:
1. reïntegratie
2. het combineren van werk en uitkering


  1. Reïntegratie. Dit ondererp hebben wij heel goed opgepakt; als werklozen hebben wij zelfs de eigen brancheorganisatie ‘ Phoenix’ voor re”integratiebedrijven opgericht! Mijd de bureaus die op www.borea.nl staan en ga naar www.kiesjereintegratie.nl – met allerlei voorlichting over re”integratie en veel betere bureaus.

    MidlifeTop -  landelijk loopbaan en reïntegratiebureau

  2. Het combineren van werk en uitkering. Zeer veel mensen – helaas ook bij de overheid – denken veel te star in een patroon van een vaste, volledige baan. Die verdwijnen steeds meer. Daarom is het belangrijk werk en uitkering op goede (legale) manier te kunnen combineren, IkWilWerken betreurt het zeer dat overheidsorganenen zoals UWV, CWI en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarover zo weinig of slechte voorlichting geven. Als je schriftelijk uitsluitsel wilt over uitkeringsgevolgen kun je het beste uw vraag mailen naar info@minszw.nl – en als zij niet willen meewerken (wat regelmatig gebeurt!) direct aan de Minister of staatssecretaris schrijven. Om al te grote lappen tekst te voorkomen volstaan wij onderstaand met een samenvatting.

WW (en vervolguitkering).
Indien je per uur verdient (wat bijvoorbeeld het geval is bij uitzendwerk), moet je dat op je wekelijkse werkbriefje opgeven. Als je 4 uur of minder per week werkt, wordt volledig het verdiende bedrag op je uitkering ingehouden: je houd er dus niet van over. Pas als je 5 uur of meer per week werkt, wordt het aantal uren van je WW ingehouden (tegen WW tarief) en mag je het verdiende geld houden. Het is dus zaak – zeker als je projectwerk doet – om, indien je in een week werkt, in die week minstens 5 uur te schrijven. En verder is het dus voordelig om met je opdrachtgever een zo hoog mogelijke uurprijs af te spreken – dus liever 20 uur per week a 100 euro per uur dan 40 uur per week a 50 euro per uur, voor een klus bijvoorbeeld.

Indien je een contract voor tijdelijk werk/detachering/vaste baan aanneemt voor minstens het aantal uren dat je WW hebt, vervalt op dat moment je uitkering. Je uitkeringsrechten worden opgeschort…..als het goed is! Maar let op: de WW rechten worden alsmaar versoberd, dus er is risico dat je na de tijdelijke periode van werken inboet aan uitkeringsrechten. De voorlichting van de overheid hierover is zeer slecht en inconsistent te noemen. IkWilWerken heeft de staatssecretaris verzocht om een overzicht te maken, maar dat is geweigerd. Daarom de tip: vat al je uitkeringsrechten op schrift samen, en vraag de staatssecretaris persoonlijk om een schriftelijke uitspraak of je rechten wel of niet behouden blijven (en zo niet: wat er verandert) na het voorgenomen tijdelijke werk. Het is zeer belangrijk om uitspraken op schrift te vragen.

Pas na 6 maanden werk bouw je weer extra WW rechten op.

WAO
Indien je volledig afgekeurd bent in termen van werkbare uren, moet je van tevoren het UWV om toestemming vragen om te werken. Als je om deze toestemming vraagt, is de kans wel groot dat men je snel voor een herkeuring oproept omdat je ‘ kennelijk’ wel tot werken in staat bent.

Als je qua uren slechts gedeeltelijk in de WAO zit, mag je in de uren waarvoor je geen WAO ontvangt werken. Zorg er wel voor dat dit niet werk is waarvoor je bent afgekeurd – of neem voor lief dat je een vervroegde herkeuring krijgt. Bijverdienen naast de WAO is relatief eenvoudig; aan het einde van het jaar wordt fiscaal afgerekend. Het uitrekenen hoeveel je overhoudt door naast je WAO te werken is niet eenvoudig; hiervoor is een formule met restverdiencapaciteit. Maar het goede nieuws is dat je met een gedeeltelijke WAO dus kunt werken, en meer kunt verdienen dan je uitkering – volkomen legaal.

Bijstand
De bijstand is zonder meer de vervelendste uitkering. Het bedrag is ultiem laag, elke vorm van bijverdienen wordt ingehouden op je uitkering. Dit is een grote sociale misstand: stel dat je bijstand hebt, maar een baantje hebt gevonden om 2 dagen per week in de winkel te werken, dan zou je elke cent die je verdient moeten inleveren. Dat terwijl de baan van 2 dagen per week op zich niet voldoende is om zonder bijstand te leven. Deze starre regeling is niet meer van deze tijd, het schaadt de economie, het schaadt de vaardigheden en het plezier van de persoon in de bijstand. Heb je een mogelijkheid om te verdienen naast de bijstand maar is deze onvoldoende om zonder bijstand te overleven? Mail dan ikwilwerken, dit is precies een van de punten waarop wij actie voeren (lees het manifest). De wet ‘ Werk en Bijstand’ (WWB) regelt dus alles behalve wat de titel suggereert: het combineren van werk en bijstand is niet mogelijk. Let bij de bijstand ook op de inkomenstoets van 5.000 euro. Ook dat is een maatregel die niet meer van deze tijd is: stel dat je een tijdje zou werken en sparen, maar vanwege je zwakke positie op de arbeidsmarkt daarna weer in de bijstand zou vervallen, dan moet je eerst je gespaarde geld opmaken. De WWB stimuleert werken dus op geen enkele manier het combineren van werk en bijstand.

   omhoog  
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken