|  ORGANISATIE  >  WETENSCHAPPELIJK BUREAU  

Wetenschappelijk bureau

Doelen van het Wetenschappelijk bureau zijn:

  1. Het doen van onderzoek naar knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt en sociale economie, teneinde onze kennis op theoretisch niveau uit te bouwen
  2. Het formuleren van nieuw beleid, om de situatie in Nederland te verbeteren (in het kader van de missie)
  3. De juiste organen, media contacteren en beïnvloeden om dat nieuwe beleid in Nederland er doorheen te krijgen – voor de werkelozen (WAO, WW, bijstand) die willen werken.
Het Wetenschappelijk bureau bestaat uit 5 formatieplaatsen (er zijn nog vacatures) die onderzoek plegen naar werkgelegenheid, werkloosheid en sociaal economisch beleid. Dit alles om het beste beleid te definiëren en te onderbouwen om zoveel mogelijk mensen plezierig aan het werk te hebben en te houden. Tevens bieden wij plaats voor een aantal afstudeerders (voor het grootste deel: academici). Vanwege het onderzoeksmatige karakter zijn de medewerkers academici (maar zoals gezegd speelt t.a.v. het Praktijkbureau en lidmaatschap opleiding geen enkele rol).
Het WB moet het landelijke niveau van debat halen. De theorie moet voldoende sterk zijn om niet onderuit gehaald te worden, en om zelfs te vernieuwen (bijvoorbeeld concepten uit het buitenland overnemen).

Voorbeelden van onze onderzoeken kun je hier als PDF downloaden:

- algemeen onderzoek onder werkzoekenden (400 respondenten)
- vervolg op onderzoek 1 – uitdieping werkbereidheid (ook 400 respondenten)
- op weg naar een werkbare samenleving
- sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

vacatures: zie vacature-pagina

 
ikwilwerken.nl |wetenschappelijk bureau | r. v. advies | vacatures | medewerkers

omhoog
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken