|  NIEUWS  >  NIEUWSARCHIEF  

nieuwsarchief: eerder gepuliceerde berichten

19 november 2006

Op 18 en 19 november (tot 18.00 uur) is de achterban van de werkzoekenden belangenorganisatie IkWilWerken opgeroepen te stemmen als ware het de Tweede Kamer verkiezingen. IkWilWerken heeft bijna 2.000 aangeslotenen.

oor deze opiniepeiling is een brief geschreven aan de grotere 8 politieke partijen met gedetailleerde vragen omtrent werkgelegenheid. De grootste 3 partijen, PvdA, CDA en VVD hebben geantwoord – hun antwoord is op de site van ikwilwerken te zien.

Lees verder en zie de uitslag op de pagina iww & politiek van deze site

   
7 december 2005 Op 7 december 2005 zijn de sites www.waariswerk.nl en www.IROmetopleiding.nl van start gegaan - Daar is te lezen in welke beroepen op dit moment wel en in welke geen werk te vinden is, en wat voor kortdurende opleidingen er mogelijk zijn.
   
22 november 2005 Lees hier het volledige persbericht: PDF
   
11 augustus 2005 Persbericht: hoofdlijn vonnis kort geding UWV vs. IkWilWerken bekend!
(klik hier PDF - donderdag 11 augustus 2005)
   
8 augustus 2005 Kort geding UWV vs. IkWilWerken 28 juli 2005: uitslag

Het korte geding heeft op 28 juli 2005 gediend. Voor IkWilWerken is het netter zich te onthouden van indrukken over de sessie totdat de uitspraak van de rechtbank op 11 augustus 2005 bekend is, vanaf 10.00 uur. Stichting IkWilWerken wil op de site www.UWVwijzer.nl wel kwijt hoe het UWV tracht organisaties met een sociale en daarom op sommige instanties kritische houding zoveel mogelijk persoonlijk te intimideren en te pakken.

Als illustratie daarvan is op de site het 'schikkingsvoorstel' dat mr. J.J. van Ooijen van De Brauw (UWV's huisadvokaat) opgenomen: UWV en De Brauw halen hopeloos rechtspersonen
door elkaar en trachten te intimideren. De directie van De Brauw is aangeschreven over de 'malicieuze' vermenging van rechtspersonen door mr. J.J. van Ooijen, maar laat in een schriftelijke reactie weten dat ze haar optreden 'zeer professioneel vindt'.

Meer nieuws volgt op of na 11 augustus 2005. Dat kritisch volgen van het UWV noodzakelijk is blijkt o.a. uit de uitzending van Nova van donderdag 4 augustus 2005, over de herkeuring van WAO-ers. Een van de herkeurde mensen voelde zich overigens dusdanig slecht behandeld door het UWV dat zij zelfmoord pleegde.

Voor een sociaal en gezond Nederland blijft het kritisch volgen van het overheidsonderdeel UWV noodzakelijk - evenals het bieden van aanvullende hulp aan mensen die met het UWV te maken hebben.

   
4 augustus 2005 Op dinsdag 9 augustus zullen de IWW mederkers Joke van Ameide en Jaap van Erk aan het woord komen in het actualiteitenprogramma "Twee Vandaag".
   
28 juli 2005 28 juli 2005 14.00 uur volgt een kort geding van UWV tegen Stichting IkWilWerken: zie de site www.UWVwijzer.nl , gemaakt door Stichting IkWilWerken om om werkzoekenden te helpen bij de omgang met het UWV. Het UWV (hun advocatenkantoor De Brauw) probeert niet alleen Stichting IkWilWerken aan te klagen, maar eveneens oprichter en voorzitter JP Blankert als diens adviespraktijk die helemaal niets met de zaak te maken heeft! Het lijkt of we helemaal in Kafka of 1984 (Orwell) land zijn beland: elke andersdenkende over de regering die te lastig wordt wordt ook persoonlijk angevallen. Omdat de overheid het meeste geld heeft kunnen zij het langst procederen. Dit voorval en staaltje van stasi-praktijk zoals in het vroegere Ooostblok komt het CDA (de partij van Minister De Geus, die verantwoordelijk is voor het UWV) bij de komende verkiezingen duur te staan.
   
23 juli 2005 23 juli staat IkWilWerken met een interview in de Telegraaf, bladzijde TA5. Daarmee bereikt ikWilWerken in 1 klap meer dan 3000 aangeslotenen!
   
juli 2005 Begin juli 2005 besluit Stichting IkWilWerken de springplank te willen zijn voor een politieke partij die vooral opkomt voor de werkzoekenden. Het algemene gevoel van de 1 miljoen WAO-ers, 0,5 miljoen WW-ers, 0,4 miljoen mensen met bijstand en nog veel NUG-gers (Niet Uitkerings Gerechtigden; bijvoorbeeld mensen wiens WAO of WW afloopt en meer dan 5000 euro per persoon spaargeld hebben, en daarom geen enkele uitkering krijgen, hun kapitaaltje moeten opeten, evenals pensioenpolissen alvorens ze aanspraak kunnen maken op de bijstand van ca. 650 euro netto per maand.
   
29 jun 29 juni schrijft IkWilWerken alle politieke partijen aan met het verzoek 15 vragen over werk en werkloosheid te beantwoorden. Dit ter voorbereiding van de Kamer verkiezingen in 2007 – zie onze aparte pagina Politiek
   
maart-mei 2005 Recensies van het Zonder Werk boek [www.zonderwerkboek.nl] in Volkskrant, Financieel Dagblad, NRC, Brabants Dagblad, Rotterdams Dagblad en diverse radio interviews
   
3 maart 2005 Vanaf zaterdag 12 maart ligt het Zonder Werkboek in de boekhandel. [website]

Oprichter en voorzitter in B&W op TV in debat met o.a. staatssecretaris Van Hooff, waarbij IkWilWerken de meest oppervlakkige en repressieve vooroordelen van Van Hooff trefraak ontmaskerd. Van Hooff blijkt zelf te lui te zijn om in de kassen te gaan werken, wil niet met IkWilWerken praten en wil ook niet zijn functie een paar jaar afstaan of opgeven om een intelligente en ter zake kundige werklozen zijn plaats te laten innemen. Van Hooff (VVD) blijkt helemaal niets van de belemmeringen van de sociale zekerheid te begrijpen om part time / tijdelijk werk te doen, en ook niets te begrijpen van de psychologie van de werkloze. De LTO, Land en Tuinbouw Organisatie, geeft IkWilWerken veel bijval. Van Hooff gebruikt het voorbeeld dat Polen in de Nederlandse Land- en tuinbouw als voorbeeld dat Nederlandse werklozen lui zouden zijn en gedwongen met busjes zouden moeten worden opgepakt om gedwongen zonder beloning met behoud van uitkering te werken in de kassen
   
26 januari 2005 Op donderdagochtend 27 januari radio 1, programma 'De Ochtenden' van EO, is Philippe Blankert (voorzitter ikwilwerken) 15 minuten lang te horen tussen 11 en 12 uur: het gaat met name over de onjuistheid van werkdwang met de schijnheilige titel 'work first' voor bijstandsmensen! http://www.eo.nl/portals/programs/programminfo.jsp
   
26 januari 2005 Op 28 februari 2005 (dit is de door de uitgever beloofde datum) komt ons - ikwilwerken - boek: 'Zonder Werkboek' uit.
De mooie boekomslag voor- en achterkant) kun je HIER downloaden als PDF. Het boek is nu al te bestellen op http://www.swpbook.com/678 . Wij hopen en verwachten veel publiciteit!

Het boek is uniek, want het is het eerste boek over werkloosheid geschreven door werklozen zelf. En ook uniek, omdat we ook de maatschappij als totaal analyseren, en schetsen wat voor dankbaar 'kannonnenvoer' werkzoekenden soms voor anderen zijn. En wij schetsen allerlei maatregelen die genomen moeten worden om roulatie op de arbeidsmarkt te vergroten zodat werkzoekenden na 1 jaar WW of zo er toch alsnog makkelijker tussen komen.

Bestel en vooral: mail en vertel het verder! 'Zonder Werkboek', zie binnenkort ook www.ZonderWerkboek.nl Hoe meer mensen het lezen, des te meer begrip voor werkzoekenden, en des te groter dan meerdere van onze aanbevelingen door politiek en andere belangenorganisaties worden overgenomen! Mail desnoods heel je adresboek om het ze te vertellen!

   
13 januari 2005 Interview Philippe Blankert door Conny Taheij voor het Rotterdams Dagblad [link]
   
1 december 2004 PERSBERICHT 1 DECEMBER 2004

'Neem Grijs Aan': regiegroep van werkzoekende 50-plussers

IkWilWerken, de grootste belangenorganisatie van werkzoekenden in Nederland, richt naast staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken - die de regiegroep 'Grijs Werkt' opricht - de regiegroep 'Neem Grijs Aan' op. IkWilWerken biedt samenwerking aan met de staatssecretaris. 'Langer doorwerken' is volgens IkWilWerken namelijk maar éen kant van de medaille: er zijn zeer veel 'Dynanische grijzen' van 50+ die dolgraag weer aan de slag willen, maar ongelijke kansen hebben door vooroordelen bij werkgevers en door een zeer starre arbeidsmarkt waardoor nu werkende 50-ers op grond van dienstjaren en leeftijd arbeidsrechtelijk zwaar worden beschermd. Deze starheid heeft tot gevolg dat 50-ers die eenmaal langs de kant staan, zeer weinig kans hebben om er weer tussen te komen: er is zeer weinig roulatie op de arbeidsmarkt onder 50-plussers. Bovendien helpen starre loongebouwen, veelal afgedwongen door vakbonden, waarbij leeftijd automatisch 'meer geld' betekent bepaald niet mee aan het aannemen van meer 'grijs'. Uit onderzoek van IkWilWerken blijkt dat veel 50-ers bereid zijn genoegen te nemen met 20 tot 30% minder salaris, als ze maar weer aan de slag mogen. IkWilWerken pleit dus voor 'Neem Grijs Aan' en biedt in een brief samenwerking aan met de regiegroep van staatssecretaris Van Hoof. IkWilWerken meent dat samenwerking tussen de regiegroepen 'Neem Grijs Aan' en 'Grijs Werkt' zeer ideeënverrijkend kan werken: veel ikwilwerken-leden van 50+ hebben een hoge tot zeer hoge opleiding en praktijkervaring hoe het in de arbeidsmarkt aan toe gaat met 50-plussers. In Nederland wordt altijd ten onrechte gehamerd op jeugdwerkloosheid: de arbeidsparticipatie van jeugdigen (15-24 jaar) is namelijk éen van de hoogste in Europa, de arbeidsparticipatie van 55-64 jarigen is in Nederland een van de laagsten in Europa. Bovenien heeft Nederland een van de meest starre arbeidsmarkten, waardoor nauwelijks roulatie plaatsvindt tussen werkenden en niet-werkenden boven de 50 jaar.
Belangstellenden kunnen reageren naar NeemGrijsAan@ikwilwerken.nl

   
25 juni 2004 Groeiloze brief Minister Brinkhorst
Bond voor werkzoekenden wil ook ‘green card’!
De Bond voor Werkzoekenden (BvW, de grootste bond voor werkzoekenden met 2000
aangeslotenen) vindt de ‘Groeibrief’ van Minister Brinkhorst waar het kabinet vandaag over
vergadert een groeiloze brief die van geen enkel economisch inzicht getuigt.
»
PDF bestand
   
13 juni 2004 Werkzoekenden dagen massaal VNO-NCW uit voor TV debat
lees het persbericht » PDF bestand
en de open brief aan VNO NCW Schraven » PDF bestand
   
5 juni 2004 Nieuwste Nieuwsbrief ikwilwerken: 5 juni 2004 - » PDF bestand
Word ook (gratis) lid om toekomstige Nieuwsbrieven te ontvangen!
   
25 maart 2004 zoals in de Volkskrant van vrijdag 25 maart te lezen is, zijn onze eerste twee onderzoeken klaar. Zie voor de rapportage en conclusies op de pagina van het wetenschappelijke buireau
   
25 maart 2004 Nu, half maart, is het UWV eindelijk begonnen IRO's (Individuele Reintegratie Overeenkomsten) goed te keuren. Hierbij kies je zelf je bureau, reintegratieconsulent en traject! De eerste goekeuringen zijn binnen, dus het werkt echt!
Zie www.kiesjereintegratie.nl. Ikwilwerken heeft aan de vaste kamer commissie voor sociale zaken en aan de Minister SoZaWe geschreven om de IRO ook te bepleiten voor mensen met een bijstand.
   
22 februari 2004 Werklozen van ikwilwerken hebben een eigen branchevereniging opgericht van reintegratiebureaus: Phoenix. Tevens hebben ze zelf een hele site ingericht met alle voorlichting over reintegratie: www.kiesjereintegratie.nl Want de voorlichting vanuit de overheid wasbedroevend! Kies je eigen reintegratie, hoe je je recht haalt, wat je kunt doen met je onvrede over je huidige reintegratie.....lees alles op www.kiesjereintegratie.nl !
   
14 januari 2004 Nieuws: Rotterdam, 14 januari 2004: ikwilwerken en de daaruit voortgekomen branchevereniging Phoenix (kiesjereintegratie.nl) staan nu uitgebreid in het Rotterdams Dagblad (oplage 100.000) - zowel op de voorpagina als op de economiepagina. Lees ook nuttige tips over reintegratie!

En over ca. 3-4 weken volgt de Volkskrant, als de resultaten van onze nieuwste enquete enigszins verwerkt zijn.

voorpagina RD, blokje onderaan » PDF bestand

artikel RD 13 januari » PDF bestand, of » HIER in html zolang de dieplink naar de RD website werkt...
   
 
laatste nieuws | agenda | scherp gesteld! | nieuwsarchief

omhoog 
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken