|  NIEUWS >  SCHERP GESTELD!  

scherp gestelde commentaren op recente nieuwsberichten

De politieke commentatoren van ikwilwerken aan het woord.....
Commentator: Hofnar

‘Zalm: er is geen geld meer!’

En andere lariekoek over Nederlands’ financiën. Het ABC van het Nederlandse geld

Even een paar cijfers voor uw geheugen steun:

- het totale bruto nationale produkt, BNP, is 440 miljard euro per jaar
- bijna de helft daarvan wordt uitgegeven door de overheid (dus ruim 200 miljard euro), de zogenaamde ‘collectieve lasten’ (belastingen, accijnzen, etc etc)
- daarvan wordt een zeer groot deel uitgegeven aan ZBO’s, Zelfstandige Bestuursorganen. Dat zijn overheidsonderdelen die leven van belastinginkomsten, nauwelijks verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer (zie rapporten Algemene Rekenkamer hierover) en tezamen 109 miljard euro per jaar kosten! Wat ze precies doen is ook vaag (zie eveneens Algemene Rekenkamer)
- Volkskrant 14 april 2005: we blijven nog vele jaren in een recessie...maar het (grote) Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2004 een winst gemaakt van 60 miljard euro! (pagina 7). Dat geldt wordt dus niet besteed aan arbeidsplaatsen...........laat staan extra arbeidsplaatsen....in de totale gekte van beursgenoteerde ondernemingen van ‘minder mensen, meer winst’ (ook het motto van het bedrijf Otto) worden alsmaar meer mensen ontslagen.
- Is onze welvaartsstaat onhoudbaar? We hebben geen eens een welvaartsstaat meer. Alle uitkeringen kosten per jaar 14 miljard euro (CBS), nog geen kwart van alle winsten van de grote Nederlandse bedrijven bij elkaar. De asociale operatie van De Geus in de WAO zou 1 miljard besparen..........1,5 % van de jaarlijkse winst van de grote bedrijven. Hoezo geen geld meer in Nederland?
- Saillant detail: onze uitkeringen betalen we grotendeels zelf door afdracht sociale premies terwijl we werken. De afdracht van sociale premies is bij elkaar (zeker als men het rendement op de beleggingen van deze gelden door de overheid meetelt) MEER dan alle uitkeringen bij elkaar. Soortgelijke verhoudingen tellen voor onderwijs en zorg. Dus stop als politicus of ambtenaar door te zeggen dat de welvaartsstaat te duur is geworden: zorg, onderwijs en uitkeringen betalen we grotendeels zelf, in het bedrijfsleven is meer geld dan ooit maar dit leidt niet tot banengroei. We zijn geen welvaartsstaat, maar overheidsstaat – waarin verreweg het meeste geld opgaat aan ambtenaren die werk doen waar we nooit om gevraagd hebben, waar we geen invloed op hebben en waar we (als bedrijfsleven mensen) nooit tussen zullen komen!

In dit overzicht ontbreekt ook een opsomming van de eigendommen van de Staat – die bedragen biljarden. Er zou een publicatie moeten komen van alle staatsbedrijven en staatsbezittingen en hun waarde ervan – dan wordt u duidelijk hoe rijk Nederland is. De nieuwste trend van de overheid is om alles een BV te maken. Een voorbeeld uit onze eigen stad: de Rotterdamse Erasmus brug is een BV geworden! Hier worden ambtenaren in gestopt, zodat ze niet meer meetellen als ambtenaar. De gemeente is eigenaar van de BV Erasmus brug. Om dit te betalen worden alle lasten doorberekend aan de burger....vindt u het gek dat de koopkracht daalt? Straks wordt van de Coolsingel, De Dam, de Maas ook een BV gemaakt....is dit de toekomst die we willen?

Nederland is hard op weg ambtenarenland te worden, met nauwelijks exportwaarde, waarbij alle schuld wordt afgewenteld op werklozen. En intussen verhogen Ministers eigen salarissen met 30%.

Geld en werkgelegenheid zijn zeer ongelijk verdeeld. Vergelijk de 440 BNP met 200 miljard overheidsuitgaven met 60 miljard winst van het Nederlandse bedrijfsleven met 14 miljard per jaar aan uitkeringen met beweringen van De Geus dat de 1 miljard besparingen op de WAO echt noodzakelijk is. En haal u de steeds weer door Brinkhorst, Balkenende en De Geus herhaalde (en helaas door de meeste pers klakkeloos) overgeschreven onzin voor ogen: ‘Als het beter gaat met onze economie, komt er ook meer werk!’ Het gaat fantastisch met ons grote bedrijfsleven, de overheid kan meer uitgeven dan ooit, maar werkzoekenden (en enkele andere minderheidsgroeperingen) worden tot zondebok verheven.

Werkzoekenden hebben het nakijken....talloze mensen en beursgenoteerde bedrijven baden zich in weelde, maar komen vervolgens streng op TV zeggen dat alles onhoudbaar is wegens uitkeringen. Zoveel leugens en leugenaars heeft Nederland in haar hele geschiedenis wellicht nog nooit gehad!

Hofnar 25 juli 2005

(Hofnar is een pseudoniem om een kort geding van de overheid te voorkomen, die de schrijver dezes, die geen geld voor een advocaat heeft, meteen tot faillissement zou dwingen)

25 07 2005

Commentator: Hofnar

Werklozen: te lui om zich te verenigen

De meeste mensen die lang werkloos zijn, hebben het aan zichzelf te wijten.

Alleen ik niet.

Wie van vissen houdt, wordt lid van een visvereniging. Wie bang is zijn baan te verliezen, of een paar procent salaris, wordt lid van een vakbond. Wie zijn bedrijfswinsten wil maximaliseren, wordt lid van het VNO-NCW. Wie ADHD heeft, surft zich wezenloos naar lotgenoten en bouwt daarmee ADHD websites. Wie een alcohol probleem heeft, komt voor zijn schaamte uit door zich anoniem te noemen.

Werklozen solliciteren alleen maar.

Je verenigen als werkloze? Waarom? Ik mot die baan hebben! Verder niks. Pilsje pakken met elkaar? Ik heb toch geen geld. Bovendien lijkt het me alleen maar depri, met andere werklozen. Ik heb vandaag weer 2 sollicitaties op de bus gedaan, morgen is het vrijdag, dan weekend, nee, het is mooi zo. Ja, het zit gewoon effe tegen. Wachten tot de economie weer aantrekt. Desnoods moet ik als doctorandus productiewerk doen…liever niet natuurlijk, maar als het echt moet….ja, je kunt toch niet altijd een uitkering blijven trekken? In pers en politiek praten ze elke dag over werkloosheid, er zal echt wel wat uit komen. En gelukkig is er nog de FNV.

Beste werkloze, excuseer mij, maar hier moet ik als columnist toch even uit mijn slof schieten. BENT U HELEMAAL VAN DE POT GERUKT? Als drs. moet u gewoon werk van uw niveau eisen! Moet u langs de kant staan omdat anderen, zoals ambtenaren, wel heel erg beschermd worden qua werk? Moest u er uit omdat u de laatste was? Wat een onzin, waarom niet: first in first out, dat is toch veel eerlijker dan last in first out? Ouder, en daarom meer vergoeding bij de kantonrechter? Die extra bescherming is toch niet nodig, we discrimineren toch niet op leeftijd?

En de FNV. Denkt u dat zij zich iets aantrekt van werklozen? De vakbond is er alleen maar om het werk van degenen die werk hebben te beschermen, zodat de werk-zoekenden er niet bij kunnen. En om de salarissen van de werkenden zodanig op te schroeven, dat er geen geld en budget meer overblijft om u aan te nemen.

Werkzoekenden: werpt de schaamte ver van u! De kans om vanuit werkloosheid weer werk te vinden, is twee maal zo klein als tijdens de grote depressie in de jaren ’30. Het is niet meer: de arbeidersklasse tegen de bourgeoisie, maar: werklozenklasse tegen arbeidersklasse.

Omdat u als werkloze een te kleine massa vormt: omarmt de werkgevers. Zij staan net als u te springen om u – u wilt immers best tegen minder salaris uw oude werk doen. Wat voor de werkenden een poldermodel is, is voor de werklozen het woestijnmodel. Met de laatste ademsnik: werklozen: verenigt u….al is het anoniem. Als u het nu nog niet begrijpt verdient u de werkloze woestijn – en wel voor de rest van uw leven.

15 10 2003

Wil jij ook politiek commentator voor ons worden? Email bestuur@ikwilwerken.nl

voetnoot:
De column Scherp Gesteld is opgezet om door door een scherpe of satirische stellingname actuele zaken onder de aandacht te brengen. Het is uitdrukkelijk niet de opzet om mensen, groepen of organisaties te beledigen.
laatste nieuws | agenda | scherp gesteld! | nieuwsarchief

omhoog
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken