|  SUPPORT >  ONDERSTEUN IKWILWERKEN.NL!  

ondersteun ikwilwerken.nl!

Als je onze missie en aanpak onderschrijft, kun je ons op verschillende manieren steunen:

Lid worden
Onze site promoten en leden werven
Prominente leden aanmelden
Sponsoring en donaties
Steun van bedrijven
Tips hoe we op een kostendekkende manier de continuïteit van ikwilwerken.nl kunnen waarborgen.
Aanbieden van bedrijfsruimte

Lid worden
Je kunt natuurlijk lid worden. Hoe groter we worden, hoe meer autoriteit we krijgen en hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de werkloosheidsproblematiek.

Promotie en leden werving
Je kunt ons helpen door onze site te promoten en nieuwe leden te werven. Kijk voor meer informatie onder promotie.

Prominente leden
Bent of kent u een bekende Nederlander of bekleedt u een vooraanstaande positie in het bedrijfsleven of bij de overheid? En ondersteunt u de uitgangspunten en missie van ikwilwerken.nl? Dan willen we u graag op onze website vermelden, samen met een quote over uw ideeën over de huidige werkloosheidsproblematiek. U wordt dan vermeld op de pagina van onze Raad van Advies, onder Organisatie.

U kunt overigens op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de uitspraken die ikwilwerken.nl doet. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@ikwilwerken.nl, t.a.v. Philippe Blankert, de oprichter van ikwilwerken.nl

Sponsoring en donaties
Sponsors en donateurs zijn uiteraard van harte welkom! Omdat ikwilwerken.nl door werkloze vrijwilligers geleid wordt, is er weinig vermogen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is het belangrijk dat de leidinggevende functies kostendekkend betaald worden. We hebben immers allemaal de verplichting vanuit de uitkeringsinstanties om te zoeken naar een baan. Ikwilwerken.nl is een stichting.

U kunt uw gift storten op gironummer 4846917 ten gunste van ikwilwerken.nl te Rotterdam. Na storting wordt u vermeld als donateur. Indien u dit niet wenst, vermeld dan bij uw overboeking ‘anonieme gift’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philippe Blankert, voorzitter van ikwilwerken.nl, via voorzitter@ikwilwerken.nl.
Sponsors en donateurs kunnen uiteraard op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken van ikwilwerken.nl.

Steun van bedrijven
Wij waarderen het zeer als bedrijven ons beleid willen ondersteunen. Ondersteunt u ons initiatief, dan bieden we u de mogelijkheid om een banner of advertentie op onze site te plaatsen. Vermelding van uw bedrijf op onze site impliceert dat uw bedrijf een goed sociaal beleid voert! Bedrijven die massaontslagen doorvoeren om hun bestaande winst en gunstige balansen nog verder op te voeren, zonder voor passende omscholing van het personeel te zorgen, komen uiteraard niet in aanmerking.

Onder het kopje dienstverlening op deze site vindt u verschillende (betaalde) diensten die ikwilwerken.nl u kan aanbieden. Wij kunnen bijvoorbeeld een deel van de werving & selectie uit handen nemen door te selecteren onder onze eigen leden. Actief werkzoekenden zijn na een periode van werkloosheid vaak extra gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Tips hoe we op een kostendekkende manier de continuïteit van ikwilwerken.nl kunnen waarborgen.
Zeer welkom zijn tips op welke manieren we geld/subsidies/donaties kunnen krijgen om onze activiteiten te bekostigen. Tot nu toe hebben de bestuurders van ikwilwerken.nl ondanks hun uitkering zelf geïnvesteerd in de opbouw van de organisatie. Bij verdere groei van ikwilwerken.nl lopen we echter zonder inkomsten kostentechnisch (en qua tijdsbeslag) tegen een barrière aan. Wij zijn niet uit op winst – wel op uitbreiding en continuïteit! Daarom heeft ikwilwerken.nl ook gekozen voor de juridische vorm van een stichting. E-mail je ideeën naar voorzitter@ikwilwerken.nl.

Bedrijfsruimte
En last but not least: wij hebben nog geen eigen werkruimte maar willen dat wel graag! Om beter met elkaar samen te werken en fysiek mensen te kunnen ontvangen.
Overheidsruimte, anti-kraak, buurthuis, een achterstandsbuurt… als het maar gratis is! We zoeken in Rotterdam, Delft of Den Haag. Heb je een suggestie of heb je zelf een vrijstaande ruimte, e-mail dan naar Philippe: voorzitter@ikwilwerken.nl.


adres | ondersteuning | promotie | vrijwillige bijdrage| adressen IWW relaties

omhoog
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken