|  SUPPORT >  VRIJWILLIGE BIJDRAGE  

alumni, vrienden & sympathisanten

Een bijzonder verzoek aan al onze sympathisanten!

Wanneer jij weer een goede baan vindt, en je hebt tijdens je werkloosheid steun gevonden in de visie, het streven en de activiteiten van ikwilwerken.nl, kun je dat in het overmaken van een klein bedrag tot uitdrukking brengen. Ook als je niet aan den lijve hebt hoeven ondervinden wat het betekent om werkloos te zijn maar ikwilwerken.nl een warm hart toedraagt kun je overwegen deze goede zaak te steunen.

Dat maakt het ons, zolang wij nog geen baan hebben gevonden, mogelijk onze missie voort te zetten. Bedenk hierbij dat de medewerkers van ikwilwerken.nl nu kosten maken inzake vervoer, telefoon, ruimten voor bijeenkomsten en dergelijke. En vergeet ook niet de kosten van de hostingservice van deze website. Kosten die we van onze uitkering moeten betalen zonder enige vergoeding.

Ook is het belangrijk dat de leidinggevende functies in onze stichting zo snel mogelijk kostendekkend betaald kunnen worden om de continuïteit van onze beoogde dienstverlening te waarborgen.

Er zal een speciale vrienden-pagina komen waarop alle donateurs die minimaal 10 Euro hebben bijgedragen een naamsvermelding kunnen krijgen als zij daar prijs op stellen.
Geef daarom op de overboeking aan welke gegevens je wel of niet vermeld wilt zien.

De volgende gegevens kunnen worden weergegeven:

naam woonplaats nieuwe baan telefoon / e-mail

Je kunt je gift storten op gironummer 4846917 ten gunste van Stichting ikwilwerken.nl te Rotterdam.

Sponsors, donateurs en vrienden kunnen uiteraard op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken en handelingen van ikwilwerken.nl. Dit zal ook op de vrienden-pagina worden vermeld.

Overigens willen we hier wel benadrukken dat aan het schenken van een vrijwillige bijdrage geen bijzondere rechten kunnen worden ontleend.


adres | ondersteuning | promotie | vrijwillige bijdrage| adressen IWW relaties

omhoog
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken