Disclaimer
Bij de samenstelling van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks de constante zorg die aan de website wordt besteed bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct (meer) is.
Alle informatie, produkten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
Er bestaat dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van of verband houdt met gebruik van informatie die door middel van deze site of gelinkte sites is verkregen.

Bij geconstateerd misbruik houd de beheerder zich het recht toe de toegang te onzeggen tot interactieve onderdelen van de website.

Voorwaarden ledenovereenkomst
Leden zijn onderdeel van een grote groep vrijwilligers - iedereen is vrijwilliger zonder geld. Dat is een sterkte (we doen het samen!) maar kan ook een zwakte worden als leden achterover leunen en denken dat lotgenoten het wel voor hen oplossen.
Je verklaart door lidmaatschap (officieel: participant van de Stichting) dat je ons gedachtegoed steunt, en dat je niet 'infiltreert' en informatie van onze site gebruikt om anderen 'aan te pakken'. Alles wat je van onze site haalt voor een dergelijk doel (d.w.z.: dat indruist tegen het belang van ikwilwerken), wordt beschouwd als illegaal verkregen informatie.
Je staat toe dat ikwilwerken.nl je bij gelegenheid benadert met het verzoek mee te werken aan enquêtes over sociaal economische zaken.

Privacy statement
Uiteraard zal nooit een privé adres worden doorgegeven aan derden.
De achtergrond van het meewerken aan een enquête is dat we de grootste pool zijn van direct bereikbare werkzoekenden van Nederland. Meewerken aan enquêtes is belangrijk, voor ons eigen (wetenschappelijke) onderzoek, het onderbouwen van landelijk beleid etc.)

Copyright
Over alle pagina's op deze website geldt het copyright van de ontwerper(s) en/of opdrachtgever(s). Teksten en afbeeldingen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n).

Gebruikte Perl Scripts - gastenboek, bezoeker-links - zijn te vinden op Matt's Script Archive.

terug