| PUBLICATIES >  ALGEMENE ARTIKELEN  

berichten uit de media en ingestuurde artikelen

toelichting: Hier worden ingestuurde artikelen geplaatst. Alle te downloaden artikelen zijn in PDF-format.
Als de hiervoor benodigde Acrobat Reader niet is geïnstalleerd op je systeem kun je die hier downloaden.
Als je de bestanden niet direct wilt openen maar opslaan kun je RECHTS op de link klikken en in het snelmenu kiezen voor de optie: Doel opslaan als...
Aan de slag! Eindrapport van de werkgroep "Toekomst van het arbeidsmarktbeleid" - Interdepartementaal Beleidsonderzoek. » PDF bestand

Nieuwe visie op WAO!
Door ikwilwerken.nl WB medewerker Michiel van Hasselt
op persoonlijke titel. » PDF bestand

Dit is het verschil tussen ikwilwerken.nl en de regering:
wij gaan uit van het positieve in de mens en intrinsieke motivatie - uit onmacht grijpt de regering echter naar meer dwang en repressie. De echte problemen, zoals zoals arbeidsmarktwerking en gebrek aan schepping van banen pakken zij niet aan! Wij als iww wel. » PDF bestand

Is voor Nederland een soortgelijke oplossing van toepassing als op Duitsand?
'De weg uit de malaise' - Deutsche Bundesbank Maart 2003  » PDF bestand

Waarom stijgt het aantal werklozen terwijl er toch 150.000 vacatures zijn?

Philippe Blankert 20 januari 2003 - voorstel aan de RWI - n.a.v. Journaal 20 januari jl. » PDF bestand

Werving- en selectiebureaus: onkundige kabouters in plaats van 'professionals'
De redactie - 22 januari 2003 » PDF bestand

Waarom is een basisinkomen goed voor ons en de werkgelegenheid?
De redactie - 21 januari 2003 » PDF bestand

Centraal Planbureau berekent forse daling werkeloosheid bij invoering basisinkomen.
Je kunt het eerherstel noemen. Acht jaar geleden bepleitte prof dr. N.H. Houben van de wetenschappelijke raad voor Regeringsbeleid een basisinkomen voor iedereen. Zijn rapport: 'Waarborgen voor zekerheid' werd weggemaaid. Gelauff en Vossers van het Centraal planbureau hebben het nog eens nagerekend. 'We zeggen niet dat het zo moet. Er is ook een ander scenario denkbaar. Maar het is wel degelijk haalbaar.' - Volkskrant 1993, José Smits.

Bedrijven zijn schuldig aan de werelddip in de economie (Michael Porter, nu.nl)
Michael Porter – bedrijven zijn schuldig aan dip » PDF bestand

Geld is een spook. Onze economie gaat er helemaal niet op vooruit!
Peter Hoopman, 21 januari 2003 op weerwoord.nl » PDF bestand

ikwilwerken.nl in debat met Minister President Balkenende!
Over reïntegratie werklozen
Philippe Blankert, 27 januari 2003 » PDF bestand


NB. - Recente artikelen zijn te vinden onder ONZE "MISSIE" » IWW ARTIKELEN


Alle te downloaden artikelen zijn in PDF-format. De benodigde Acrobat Reader vindt je hier

Plaats hier ook een artikel! Met een pakkende titel, in Word. Minimaal 1 A4 (als soort garantie voor de diepgang). E-mail je artikel naar voorzitter@ikwilwerken.nl
 
iww-artikelen | artikelen | EU bibliotheek

 omhoog  
© ikwilwerken.nl  | disclaimer  |  pagina afdrukken